Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Venture Group onderneemt met aandacht voor mens en milieu. Dat betekent dat waar de onderneming actief is, ze ernaar streeft om de invloed van haar bedrijfsactiviteiten op de sociale omgeving en het milieu te verbeteren.
Hier leest u enkele voorbeelden van de wijze waarop de MVO-gedachte binnen de bedrijven wordt vormgegeven.


Sponsoring en donaties

Venture Group besteedt jaarlijks een vast percentage van de winst aan sponsoring en donaties aan goede doelen. Venture Group is topsponsor van Sportclub Genemuiden en sponsor van volleybalvereniging Ruutvoorn Genemuiden, ruitersportvereniging De Zwartewaterruiters Genemuiden en Stichting Vloerbedekkingmuseum Genemuiden.

Stichting Sampark

Stichting Sampark, opgericht in 2007, is een initiatief van Venture Group - ontstaan vanuit de wens om niet alleen zakelijk in India actief te zijn maar ook te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land. De stichting richt zich op educatie op het platteland en in de sloppenwijken van Delhi. Op de website van Stichting Sampark leest u alles over de projecten.

Logo-Sampark.jpg

Stuurgroep MVO binnen VConsyst

Vanuit de passie om duurzaam te ondernemen, heeft MVO binnen VConsyst specifieke aandacht. Een stuurgroep werkt sinds 2010 samen met Venture Group aan nieuwe MVO-doelstellingen. Voor 2012 zijn dat onder meer:
  • risico-inventarisatie productportfolio
  • bepalen CO2-footprint
  • ISO 14001-certificering
  • pilot staalvezels in betonputten (i.p.v. gewapend beton)
  • formuleren visie op duurzaam personeelsbeleid
belevenisbeeld-mvo-liggend-DJP_7425-LR.jpg

Project VConsyst met langdurig werklozen

VConsyst is in oktober 2011 gestart met een pilot met de gemeente Zwartewaterland om langdurig werklozen aan een baan te helpen. De pilot is verlengd en inmiddels uitgebreid, omdat het van alle kanten goed beviel. Het project helpt mensen om weer in een werkritme te komen en om uit de bijstand te komen.


ITS-keurmerk voor gebruik mindervaliden voor VConsyst

De afvalinzamelsystemen van VConsyst hebben in april 2012 het ITS-keurmerk (Internationaal Toegankelijkheidssymbool) behaald. VConsyst voldoet hiermee aan de normen en regels omtrent het gebruik ervan door mindervaliden. Het ITS-keurmerk (naast de in 2010 verkregen TÜV-typegoedkeuring voor kwaliteit en veiligheid) toont aan dat onze systemen veilig zijn en geschikt voor alle doelgroepen, inclusief mindervaliden.
ITS logo VConsyst